Research

Research Activity – Selection

 

National R&D projects obtained through competition

Pn1. PNCDI III / Bridge / no. 77/2016 / Computer solutions for analysis and optimization of electricity consumption in smart grids – Soluții informatice pentru analiza și optimizarea consumului de energie electrică în rețele inteligente (SMART-OPTIM) / 2016-2018 / RAU Responsible

Pn2. PNCDI II / ANCS / No. 49/2014 / Intelligent system for predicting, analyzing and monitoring performance indicators of technological and business processes in the field of renewable energies – Sistem inteligent pentru predicția, analiza și monitorizarea indicatorilor de performanță a proceselor tehnologice și de afaceri în domeniul energiilor regenerabile / 2015-2017 / RAU Responsible

Pn3. PNCDI II / Parteneriate / nr. 2387/2007 / Development and implementation of integrated management systems – Dezvoltarea şi implementarea sistemelor integrate de management în domeniul energiei DI-SIM / 2008-2010 / RAU Responsible

Pn4. PNCDI II / CNMP / no. 11014/2007 / Support system for integration of resource planning activities and programming of activities with manufacturing processes management in virtual organizations – Sistem suport pentru integrarea activităţilor de planificare a resurselor şi programare a activităţilor cu managementul proceselor de fabricaţie în organizaţiile virtuale (PROGPROC) / 2008-2010 / Member of R&D team

Pn5. MCTI / Sectorial/ no. 50/2009 / Study on e-Call technology – Studiu privind tehnologia e-Call / 2008-2010 / Member of R&D team

Pn6. CEEX / no. 243/2006 / National research network in the field of integrated product and process engineering – Reţea naţională de cercetare în domeniul ingineriei integrate a produselor şi proceselor – INPRO / 2006-2008 / Member of R&D team

Pn7. CEEX / Parteneriate / nr. 126 / 2006 / Electronic Information and Mediation System for Home Work, Valuing Household Products and Services and Finding Business Opportunities in Slightly Developed Areas – Sistem electronic de informare şi mediere pentru munca la domiciliu, valorificarea produselor şi serviciilor din gospodărie şi găsirea de oportunităţi de afaceri în zone slab dezvoltate – SIMVAPS / 2006-2008 / Member of R&D team

Pn8. CEEX / No. 123/2006 / Integrated county / regional information system based on the interconnection of public institutions and intended to provide electronic services to citizens and the business environment – Sistem informatic integrat judeţean/regional bazat pe inteconectarea instituţiilor publice şi destinat furnizării de servicii electronice către cetăţeni şi către mediul de afaceri – SINTESERV / 2006-2008 / Member of R&D team

Pn9. CEEX / Parteneriate / No. 103/2006 / Multidisciplinary research network to streamline kidney dialysis through monitoring with a complex IT system – Reţea de cercetare multidisciplinară pentru eficientizarea procesului de dializă renală prin monitorizare cu un sistem informatic complex – MONDIAL / 2006-2008 / Member of R&D team

Pn10. CEEX / No. 83/2005 / Research on structuring, designing, developing in the concept of modern, advanced – virtual, extended – industrial enterprises and other complex areas / activities in the economy – Cercetări privind structurarea, proiectarea, dezvoltarea, în conceptul organizărilor moderne, avansate – virtuale, extinse – a intreprinderilor industriale şi a altor domenii/activităţi complexe din economie (ORGVIRT) / 2005-2007 / Member of R&D team

Pn11. RELANSIN / AMCSIT / No. 1972/2004 / Training, Research and Consulting Services Center in the New Digital Economy – Centru de Servicii pentru Instruire, Cercetare si Consultanta in noua Economie Digitala (CESICED) / 2004-2006 / Member of R&D team

Pn12. Academia Romana / n0. 174/2003 / Techniques of integration into the virtual enterprise paradigm – Tehnici de integrare in paradigma intreprinderii virtuale (virtual entreprise) / 2003-2004 / Member of R&D team

Pn13. TD / CNCSIS / 33552/13.07.2003 – Integration of classical production systems within the concept of virtual enterprise, no. 12, Phase The structural changes required in the CIM system to adapt to the virtual enterprise structure – Integrarea sistemelor clasice de productie in cadrul conceptului de intreprindere virtuala, nr. 12 , Faza Modificările structurale necesare în sistemul CIM pentru adaptarea la structura de întreprindere virtuală / 2003 / Project manager

Pn14. TD / CNCSIS 39 343/06.11.2002 Integration of classical production systems within the concept of virtual enterprise, no. 12, Phase The modeling of the activities within the system that will be integrated into the structure of the virtual enterprise Integrarea sist- emelor clasice de productie in cadrul conceptului de intreprindere virtuala, nr. 12 , Faza Modelarea activitatilor din cadrul sistemului ce va fi integrat in structura intreprinderii virtuale / 2002 / Project manager

Pn15. CNFIS – CNCSU / World Bank / 243/1999 / Preparation for virtual industrial enterprise management and engineering –  Pregătirea privind managementul şi ingineria întreprinderilor industriale virtuale / 2001-2002 / Member of R&D team

inelară, director de proiect Conf.dr.ing. Adrian Motomancea. / 2001 / Membru

 

International R&D projects obtained through competition

Pi1. CEF Transports / INEF / No. INEA/CEF/TRAN/A2014/1031743/ Infrastructure Harmonised eCall European Pilot (HeERO) / 2015-2017 / RAU responsible

Pi2. ICT-PSP / FP7 / No. 270906/2010 / Harmonised eCall European Pilot (HeERO)  / 2013 / RAU responsible

Pi3. Marie Curie / FP6 / No. MKTI – CT – 2005 – 029758 / Know En Tech / 2009 / Member of R&D team

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: